Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees hieronder onze algemene voorwaarden.

OVER DR CARS

foto

DR CARS - Robin Deprez
veurnseweg 508a
8900 Ieper

BE 0720.706.139
+32 (0)475 63 58 41
info.drcars2411@gmail.com

ALGEMEEN

De huidige waarborg is contractueel overeengekomen tussen koper en verkoper De koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de voorwaarden en ze te aanvaarden. De waarborg wordt geregeld door de onderstaande algemene voorwaarden en door de bepalingen uit het burgerlijk wetboek, meer bepaald artikels 1641 tot 1649 betreffende de verborgen gebreken en artikels 1649bis tot 1649octies betreffendede verkoop van verbruiksgoederen aan de consument.

DUUR VAN DE WAARBORG

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de waarborg 1 jaar bedraagt vanaf de datum van levering en dat het voertuig bestemd is voor een normaal particulier gebruik. Met een normaal gebruik wordt verondersteld dat men jaarlijks 15 a 25000km rijdt met een dieselmotor of 10 a 15000km met een benzinemotor!

MELDING VAN EEN GEBREK DOOR DE KOPER

De koper die beroep wil doen op de waarborg moet de verkoper verwittigen binnen de kortste tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze normaal had moeten vaststellen. De koper doet al het nodige om de schade niet te verergeren, zo nodig door het voertuig niet te gebruiken. Bij defect moet het voertuig op eigen initiatief gebracht worden naar het facturatieadres van Autohandel DR Cars.

HERSTELLINGEN

Na herstelling dient het voertuig afgehaald te worden op het facturatieadres vanAutohandel DR Cars Bij grote schadegevallen laat de wet toe, om met recuperatieonderdelen de herstellingen te voltooien. Vanzelfsprekend mag het gebruikte onderdeel niet meer kilometers gelopen hebben, en blijft ook de waarborg lopen op dit onderdeel, tot de beƫindiging van de initiƫle garantieperiode. Indien het bewuste onderdeel niet meteen in occasie te verkrijgen is, of de klant een nieuw onderdeel wenst, zal er een compensatie voorzien worden door de koper, aangezien er sprake is van een meerwaarde voor zijn voertuig.

WAT NIET ONDER GARANTIE VALT

De wettelijke garantie dekt niet de afstellingen en onderhouden in het algemeen (bv filters, bougies, riemen, rollen, rollementen, roetfilters, antivries, olien, enz) Slijtageonderdelen die verslijten ten gevolge van het normale gebruik van het voertuig zijn eveneens steeds ten laste van de eigenaar van het voertuig (bv remblokken en -schijven, banden, koppelingsplaat, accu, schokdempers, silentblocs, ophangingsarmen, uitlaat, ruiten, katalysatoren, assen, enz)...

  • abnormale slijtage (tgv ongeval, diefstal, natuurkrachten, brand, vandalisme, tuning, enz)
  • foutief gebruik v/h voertuig (o.a. verkeerde of vervuilde brandstof, wijzigingen aan het voertuig en/of gebruik van niet conforme onderdelen, gebrek aan onderhoud, plaatsen van een LPG-installatie, laattijdig gevolg geven aan signalen op het instrumentenbord, enz...)
  • het niet opvolgen van de waarborgprocedure.
  • Tenslotte dient de koper het voertuig 'als een goede huisvader in de ruimste zin van het begrip, te gebruiken en te onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur (zie onderhoudsboekje). Dit houdt eveneens in dat abnormale slijtage ten gevolge van bv roekeloos rijgedrag, of verkeerdelijke manoeuvers, abnormaal gebruik en diens meer, niet onder de wettelijke waarborg vallen.
  • niet goedgekeurde modificaties aan het voertuig of onderdelen.

OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORG

De waarborg dekt enkel de herstelling en/of de vervanging, werkuren inbegrepen, van de hiema vermelde onderdelen: - Motor: mantels, segmenten, lagers, stangen, zuigers en assen, krukas, oliepomp, gesmeerde distributieketting (niet gedekt distributieriem, tandwielen, leirollen en distributiespanners), stuurkrans, vliegwiel, motorblok, motorsteun, krukaslager." - Manuele versnellingsbak: stangen, lagers, ringen, steun versnellingsbak, tandwielen, assen en inteme schakelvorken, schuifvorken, synchronisatieringen. -Automatische versnellingsbak: koppelomvormer, turbineas, oliepomp, steun versnellingsbak, regulator, (behalve elektrische en elektronische uitrusting). -Turbocompressor. turbine, as, lager, frame regelsysteem (behalve rubberslangen)

ALLE HERSTELLINGEN DIE BUITEN DE WAARBORG VALLEN ZULLEN AAN DE NORMALE TARIEVEN GEFACTUREERD WORDEN. Indien de herstelling technisch onmogelijk blijkt te zijn of de kostprijs 'buiten verhouding' is, zullen de partijen een regeling overeenkomen, hetzij door terugbetaling van een deel van de aankoopprijs en dit in verhouding tot de belangrijkheid van het gebrek, hetzij door de ontbinding van de verkoop. Voor het begrip 'buiten verhouding' erkennen beide partijen een herstelling waarvan de kostprijs hoger is dan 30% van de verkoopprijs excl. BTW. Bij deze berekening zal rekening gehouden worden met de periode van normaal gebruik van het voertuig door de koper en, in voorkomend geval, met eventuele handelingen van de koper die de schade hebben doen toenemen.

ONDERHOUDSBEURTEN

De huidige waarborg is gebonden aan het strikt respecteren van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. Het bewijs van deze onderhoudsbeurten zal door de koper verplicht moeten voorgelegd worden om te kunnen genieten van de waarborg. Let er op dat het onderhoudsboekje correct is ingevuld en dat de facturen als bewijs worden bijgehouden dat het voertuig met de juiste intervallen, volgens de constructeurs onderhoudsschema's en met gebruikmaking v/d juiste onderdelen en vloeistoffen werd onderhouden.

beleids